Shop Mobile More Submit  Join Login
Nie zniosę tego
jak bardzo jesteś.
Nie widzieć nigdy więcej.
Nie słyszeć.
Bo po co.
Rozpłynąć się
.
:iconfrapuczino:
frapuczino Featured By Owner Aug 25, 2009   Traditional Artist
to chyba idealnie oddaje moje obecne samopoczucie, wiesz wiesz.
Reply
:iconfrapuczino:
frapuczino Featured By Owner Aug 17, 2009   Traditional Artist
rozpłynąć się jak czekolada.
a w zimie marcepan.

borówki będą czekać (rosną na moim ogrodzie).
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconanor13: More from anor13


More from DeviantArtDetails

Submitted on
August 15, 2009
File Size
257 bytes
Thumb

Stats

Views
144
Favourites
1 (who?)
Comments
2
×